Trần Minh Hảo

TRẦN MINH HẢO LÀ AI?

Tôi hiện là CEO & Co-founder tại Clean Saigon. Clean Saigon là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho các công ty, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình,… top 5 tại Việt Nam. Tôi chịu mọi trách nhiệm trong việc điều hành, định hướng và lên chiến lượt thúc đẩy phát triển của công ty. Triết lý kinh doanh của tôi là đặt khách hàng lên hàng đầu.